Vertalingen Duits
   

Privacy statementIk neem privacy serieus. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens ik over u hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met:

Zoe Garscha-Schuecker
Burggasse 105/15
1070 Wien
zoegarscha@niederlaendischuebersetzungen.at
tel. +43 1 9238055

In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe ik met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omga en deze beveilig.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
Als u contact met mij opneemt via e-mail, dan worden de gegevens die u mij toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gebruik van cookies
Ik maak geen gebruik van cookies.

Rechtsgronden voor de verwerking
Ik verwerk uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen:
 • U heeft toestemming gegeven voor een specifieke verwerking, u kunt uw toestemming altijd intrekken.

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Behartiging van een gerechtvaardigd belang


 • Delen met anderen
  Ik verstrek uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Bewaartermijnen
  Ik bewaar de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaaar zolang dat nodig is om de gevraagde activiteiten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

  Privacymaatregelen
  De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Ik nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

  Uw rechten
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar zoegarscha@niederlaendischuebersetzungen.at.

  Aanpassen privacy statement
  Ik behoud het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.